Wednesday, October 13, 2004

Kaze

Run turun bayu rahayu
bayu tresna bayu asih

      bayu mawat karahayuan
      bayu mawat kaelingan

sakur nu kaliliwatan
sakur nu kayiyincakan


(may the wind of salvation blow, wind that bring love only
wind that carry prosperity, wind that carry safety
to anyone it met, to anyone it passed by)

No comments: